Dental Life Social Romania

Status: Fundraising

Prima mare campanie umanitară efectuată cu un grup de 14 voluntari cu pregătire medicală, în educație, psihologie ș.a. În cadrul acesteia am înființat primul cabinet stomatologic complet echipat în Dhading Besi, capitala districtului Dhading (care are peste 330.000 locuitori), s-au acordat consultații și intervenții stomatologice de bază în Sat Kavre, Dhading Besi și la o școală din Kathmandu, s-au făcut donații sub formă de periuțe și paste de dinți, s-au efectuat gărzi la spitalul Manmohan Memorial Community Hospital. De asemenea, s-au ținut cursuri de cultură generală și dezvoltare personală copiilor din Kavre și din Dhading. Una dintre urmările acestui proiect a fost decizia spitalului din Dhading Besi de a transforma cabinetul stomatologic înființat de noi în departament prin crearea a încă unui cabinet. Ionuț Ursu s-a deplasat în Irak, unde a donat un scaun stomatologic complet echipat (inclusiv pentru chirurgie), consumabile medicale și a făcut cca. o lună de voluntariat în cadrul aceluiași spital modular. Expediție umanitară în Nepal, în comunitatea Kavre Dhunkharka: dotare cabinet stomatologic, igienizare și dotare materniate, igienizare spații școlare și donare de materiale educaționale, profilaxie și tratamente dentare, cursuri de prim autor pentru populație, Scop Proiectul "Fiecare copil merita să fie fericit", derulat în județul Neamț și municipiul București. Prin acesta cca. 600 de copii din centre de plasament din județul Neamț și din București au primit hăinuțe, dulciuri și rechizite pentru școală. 

Suma:

2,160 RON

Galantomi:

1

Donatii:

8

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Obiectivele proiectului

• Amenajarea și dotarea unui cabinet stomatologic în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț în termen de 6 luni în vederea furnizării serviciilor de profilaxie și tratament stomatologic pentru copiii și tinerii din Tîrgu Neamț și din localitățile apropiate.
• Furnizarea serviciilor gratuite de profilaxie și tratament pentru peste 400 de elevi și tineri din 4 școli și licee din Târgu Neamț.
 
Subactivități:
• A 1.1 Igienizarea și amenajarea spațiului
• A 1.2 Achiziționarea echipamentelor necesare
Descrierea activității:
A fost identificat spațiul în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț pentru a fi amenajat. Necesită amenajare la standardele cerute de normele legale sanitare: igienizare, zugrăvit, gresie, faianță, refacerea rețelei electrice, racordare la apă/canalizare.
Vor fi achiziționate dotările necesare și consumabilele medicale pentru cabinet.
A 2. Încheierea parteneriatelor cu actorii publici relevanți
Subactivități:
• A 2.1 Obținerea avizelor legale necesare
• A 2.2 Încheierea parteneriatelor strategice
Descrierea activității:
Se vor face demersurile legale pentru obținerea avizului sanitar de la Direcția de Sănătate Publică Neamț.
În vederea implementării proiectului, dar și pentru sustenabilitate, vom încheia minim două parteneriare: unul cu Consiliul Județean Neamț și unul cu Primăria Târgu Neamț.
A 3. Operaționalizarea cabinetului stomatologic
Subactivități:
• A 3.1 Inaugurarea cabinetului
• A 3.2 Furnizarea serviciilor stomatologice către beneficiari
Descrierea activității:
Vom organiza un eveniment de inaugurare a cabinetului la care vom invita presa locală, autorități publice și private, medici voluntari din țară și sponsorii proiectului. Vom emite și un comunicat de presă.
Pentru început, serviciile stomatologice vor fi furnizate de medici stomatologi din Târgu Neamț și din țară pe bază de voluntariat în urma încheierii Parteneriatelor de colaborare de la Activitatea 2. Vor fi încurajați medicii stomatologi din sistemul privat și public să lucrez prin rotație în acest cabinet.
Implementarea acestei activități se va baza pe voluntariat. Vor fi implicați 30 de voluntari din țară și din străinătate (12 medici stomatologi, 10 asistente medicale și 8 specialiști în educație sanitară), lucru care va reduce considerabil costurile cu resursa umană în proiect.
Mentionam ca serviciile stomatologice vor fi asigurate si de medici stomatologi pe cate intentionam sai angajam cu fonduri de la la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei, in urma unor parteneriate de interes social in sistemul de protective sociala din Romania.
Prin proiect va fi nevoie să se asigure următoarele costuri pentru cei 30 de voluntari:
- Cazare în Târgu Neamț
- 3 mese/ zi
- Transport intern/ international de la domiciliul lor la Piatra Neamț
- Transport intern în Piatra Neamț
Cele 22 de cadre medicale voluntari din țară (12 medici și 10 asistente medicale) vor presta servicii la cabinet și în cadrul campaniei de profilaxie și educație dentară pe parcursul celor 3 luni (lunile 4-6 de proiect). Alte 8 persoane voluntare vor participa la campania de educație sanitară din cele patru centre. Prin rotație, fiecare medic va presta servicii timp de 5 zile la cabinet.
În total medicii vor asigura voluntariatul la cabinet timp de 32 de zile distribuite pe o perioadă de 3 luni incepand cu luna septembrie 2020

Serviciile dentare vor fi in totalitate gratuite si vor fi suportate de Asociația Volunteer for Life în
O componentă importantă a proiectului o va reprezenta Campania de educație privind sănătatea orală la care vor participa toți beneficiarii centrelor pe care le va deservi Cabinetul. Campania va fi derulată cu sprijinul voluntarilor specialiști în educație sanitară.
A 4. Management și raportare
Pentru monitorizarea stadiului de implementar a proiectului vor fi elaborate 2 rapoarte ce vor fi transmise sponsorilor:
- raport intermediar elaborat la 3 luni de la demararea proiectului
- raport final elaborat după încheierea perioadei de implementare ce va prezenta rezultatle atinse
A 5. Diseminarea și exploatarea rezultatelor
Diseminarea rezultatelor proiectului se va face pe tot parcursul perioadei de implementare. Scopurile activității sunt:
o de a informa opinia publică privind rezultatele proiectului
o de a promova activitățile Cabinetului
o de a încuraja inițiativele publice și private în domeniul social
o de a promova finanțatorii acestui proiect
o de a atrage noi finanțatori pentru a replica proiectul și în alte județe din țară
Diseminarea se va realiza prin mai multe mijloace, precum:
• Comunicate de presă
• Reportaje radio/ tv local/ național
• Postări pe rețelele de socializare
• Afișe postate la cabinet cu siglele sponsorilor proiectului
2 Context și justificare

NIVELUL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A REGIUNII NORD-EST
Datele oficiale arată ca Regiunea Nord-Est a României este cea mai săracă regiune a țării și una dintrele cele mai sărace regiuni din UE, având doar 39% din media PIB/cap de locuitor european.
În anul 2000 decalajul maxim a fost in raport cu regiunea Bucuresti-Ilfov, PIBR/locuitor fiind aproape o treime din al acesteia. Regiunea Nord-Est se încadreaza în grupul celor mai sarace regiuni de dezvoltare regională din care mai fac parte: Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest și Nord Vest.
Probleme cheie in dezvoltarea socio-economică generală a regiunii:
o Produsul intern brut regional pe locuitor(PIBR/loc) are cea mai mica valoare dintre toate regiunile, reprezentand 70% din valoarea produsului intern brut pe locuitor la nivel national;
o In anul 2000, PIBR inregistreaza o descrestere in termeni reali de 0.6% in conditiile in care la nivel national cresterea(reala) a fost de 4.1%;
o Productivitatea muncii este inferioara pe toate sectoarele de activitate(exceptie transporturi) productivitatii muncii la nivel national.
o La 01.01.2018 , conform Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii au fost în număr de 1993,7 mii persoane, din care populaţia ocupată civilă reprezenta 56.4% .
o Rata şomajului din regiune înregistrat la data de 31 martie 2019 a fost de 4.8%, fiind înregistraţi 55.2 mii şomeri, cu mult peste rata șomajului la nivel national la aceeași data (3,19%).

DE CE SĂ ÎNFIINȚĂM UN CABINET STOMATOLOGIC ÎNTR-O ȘCOALĂ?
Organizaţia Mondială a Sănătăţii identifică două grupuri ţintă majore cărora ar trebui să li se adreseze în mod expres campaniile privind sănătatea orală :
1. copiii de vârstă şcolară şi tinerii
2. vârstnici
Copiii de vârstă şcolară şi tinerii
În cadrul programelor privind sănătatea orală, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a elaborat un document tehnic pentru a consolida şi facilita implementarea componentelor programelor de sănătate orală în şcoli. În acest sens, au fost aduse argumente solide privind necesitatea promovării sănătăţii în şcoli, cum ar fi:
• Copilăria şi adolescenţa reprezintă anii de formare a comportamentelor, inclusiv cele privind sănătatea orală, ce vor însoţi elevii şi adolescenţii pe tot parcursul vieţii.
• Şcolile pot oferi un mediu propice pentru promovarea sănătăţii orale. Accesul la apă potabilă, de exemplu, poate permite desfăşurarea programelor de igienă generală şi orală. De asemenea, un mediu fizic sigur în şcoli poate contribui la reducerea riscului de accidente şi traumatisme dentare.
• Povara bolilor orale la copii este semnificativă. Majoritatea afecţiunilor orale, o dată apărute, sunt ireversibile şi durează întreaga viaţă având impact asupra calității vieţii şi stării generale de sănătate.
• Politicile şcolare şi educaţia pentru sănătate sunt esenţiale pentru dobândirea comportamentelor sănătoase şi controlul factorilor de risc, cum ar fi aportul de alimente şi băuturi dulci, consumul de tutun şi alcool.
• Şcolile pot oferi o platformă pentru furnizarea îngrijirilor de sănătate orală, de exemplu servicii de prevenire şi curative.
Mai multe studii realizate în ultimii ani în România au arătat starea destul de precară a sănătății orale a copiilor și tinerilor.
În perioada aprilie-decembrie 2013, GSK Consumer Healthcare a desfăşurat un studiu privind starea de sănătate orală a copiilor în şcolile din 7 oraşe din ţară (Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Timişoara, Cluj, Oradea, Craiova), pe un grup de 6.786 de elevi cu vârste cuprinse între 5 şi 13 ani. Concluziile au fost prezentate în cadrul campaniei "Zâmbeşte Romania", în anul 2014. Potrivit studiului, 75% dintre participanţi prezentau carii ale dinţilor temporari. Totodată, în medie, 3/4 din dinţii acestor copii prezentau carii netratate, în timp ce 4% din dinţii afectaţi au fost extraşi din cauza cariilor. Conform rezultatelor, 4 din 10 copiii cu vârsta sub 13 ani prezentau carii ale dinţilor definitivi. Totodată, studiul arată că 38% dintre copii aveau placă dentară microbiană .
Studiul PAROGIM realizat în octombrie 2013 pe un număr de 1595 de elevi, cu vârsta cuprinsă între 10-17 ani, din şcolile publice din Bucureşti, a arătat că 75% dintre aceştia au fost afectaţi de carii în antecedente, iar 64% prezentau carii netratate la momentul studiului. De asemenea, s-a constatat că nivelul de educaţie al părinţilor a avut cea mai puternică influenţă asupra prezenţei cariilor; 70% din copiii ai căror părinţi nu au finalizat o diploma universitară prezentând carii netratate, comparativ cu doar 49% din copiii ai căror părinţi au avut un nivel mai ridicat de educaţie. Copiii cu acces la îngrijiri stomatologice în cabinetele şcolare au prezentat o sănătate orală semnificativ mai bună .
Situația cabinetelor școlare în județul Neamț și în orașul Târgu Neamț
O statistică publicată de un ziar local în 2015 arăta că în județul Neamț sunt 289 de medici stomatologi, dintre care aproape 200, activează în mediul privat. Gratuitate oferă doar cabinetele care au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, și numai copiilor și beneficiarilor de legi speciale. În Piatra Neamț, Târgu Neamț și Roman mai sunt 10 cabinete școlare, fiecare cu stomatologul propriu, care asigură asistență medicală de specialitate 7 ore pe zi. 10 cabinete la câteva mii de copii.
La ora actuală, în Târgul Neamț există un singur cabinet stomatologic ce oferă servicii gratuite elevilor din Târgul Neamț în baza unei adeverințe de elev. Acest cabinet aparține Direcției de Asistență Socială.
Diagnoza socială – Târgu Neamț
Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Târgu Neamț se ridică la 18.695 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 20.496 de locuitori.
o Număr beneficiari de venit minim garantat - 6000 beneficiari
o Număr minori- minori 4500
o Număr copii cu 1/ ambii părinți plecați la muncă în străinătate – 1680 copii
o Număr minori cu dizabilități - 311
o Număr de copii din centrele de plasament - 128
Copii și tinerii care vor beneficia de serviciile Cabinetului Stomatologic vor proveni din:

o Familii dezorganizate cu venituri între 400-1200 lei (incluzând și ajutorul social)
o Familii monoparentale cu venituri între 400-1200 lei (incluzând și ajutorul social)
o Familii de etnie roma cu venituri între 150-700 lei (incluzând și ajutorul social, în funcție de numarul de copii pe familie).
o Familii tip asistenta maternală cu venituri 800-1600 ce primesc ajutoare sociale
o Familii ce au în grijă copii cu diferite forme de handicap sever și ușor, cu venituri între 600-1800 lei ce primesc și ajutoare sociale.
o Familii organizate cu situatii bune cu venituri intre 700-2400 lei
Copiii și tinerii vor proveni din 14 școli și licee din Târgu Beamț și din localitățile apropiate:
1. Școală Gimnazială Domnească „Grigore Ghica Voda”
2. Școala cu clasale 1-8 Nr 2
3. Școala Club Children and Students
4. Colegiul tehnic „Ion Creanga”
5. Școala Secundara „Ion Creanga”
6. Grup Scolar Economic „Vasile Conta”
7. Colegiul National „Stefan cel Mare”
8. Grup Scolar „Laureatus”
9. Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Tg Neam, cu un nr de elevi 311 beneficiari
10. Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vanatori Neamt
11. Scoala Gimnaziala Timisesti
12. Liceul Tehnologic „Ion Creanga” Pipirig
13. Scoala Gimnaziala „Gheorghe Savinescu” Cracaoani
14. Liceul Tehnologic Agro
O parte dintre elevi fac naveta zilnic sau săptămânal la școlile din Târgu Neamț. Costurile cu naveta sunt considerabile pentru familiile lor, de accea tratamentele stomatologice nu sunt o prioritate pentru familie.
De aceea considerăm că înființarea unui cabinet stomatologic cu servicii gratuite pentru copii și tineri va fi un real ajutor pentru comunitatea din Tîrgu Neamț și va duce la îmbunătățirea stării de sănătate a populației tinere.